Belisa Advertising

Originální a kreativní přístup při řešení marketingových cílů

Vítejte na stránkách BELISA Advertising, s.r.o.

BELISA Advertising poskytuje komplexní služby v oblasti marketingové komunikace. Jedná se především o realizaci prostředků komunikační mixu - klasická reklama, direct marketing, podpora prodeje a PR.

Mimořádnou pozornost věnujeme E-komunikaci - realizaci webových stránek, e-shopů, email marketingu, bannerové reklamě a copywritingu.

Při hledání názvu společnosti jsme se nechali inspirovat Belisamou, keltskou bohyní řemesel, umění a světla. Její odkaz se pro nás stal základem filozofie pro originální a kreativní přístup při řešení marketingových cílů. 

Benefity na kterých stavíme

 1. Zkušenosti - na reklamním trhu působíme již od roku 1998
 2. Kreativita
 3. ​Specializace na průmyslový trh
 4. Partnerství, důvěra - umíme naslouchat, snažíme se porozumět problematice zákazníka, spoluodpovídáme za výsledek, jsme loajální 

Těšíme se na spolupráci.

Radoslav Duračka
Jednatel společnosti

Naše služby

Klasická reklama
Klasická reklama je účinná a má velkou moc i v dnešní době nových medií. Buduje a posiluje hodnotu značky, šíří informace o produktech a službách, posiluje důvěru ve zboží, stimuluje konkurenci a tím podporuje kvalitu produktů. Mezi základní komunikační prostředky klasické reklamy, kde můžeme nabídnout své služby, patří především inzerce v novinách, časopisech, spoty v rozhlase a velkoplošná reklama. Zajišťujeme rovněž redakční práce, sazbu a tisk firemních bulletinů a časopisů. Velmi nám záleží na obsahu komunikačních prostředků. Množství času věnujeme pohovorům se zákazníkem a pečlivě analyzujeme zadání. Následně definujeme cíle komunikace, navrhneme kreativní inzerát nebo spot a vytvoříme mediaplán pro efektivní oslovení cílové skupiny.E-komunikace
Převážná část komerční komunikace se v dnešní době přesouvá na internet. Pouze s pěknými webovými stránkami coby výkladní skříni firmy si dnes již nevystačíte. Pokud chcete být vidět, aktivně se zákazníkem komunikovat a mít reálné výsledky, měli byste dnes akceptovat nové zásady a principy internetu. U webdesignu je důležitý aktuální a hodnotný obsah, konverze a analytika. Pro zvýšení prodeje u eshopů používáme SEO, PPC reklamu, affilate marketing apod. Pokud chcete podpořit značku, navrhujeme banerovou reklamu, remarketing, microsites a videa na youtube. Na budování vztahů se zákazníkem jsou ideální sociální sítě, emailing, blogy, soutěže apod. Z internetu se dnes stal velký reklamní průmysl a pojmout na profesionální úrovni všechny popsané služby je na jednu agenturu až příliš. Proto některé služby kooperujeme s externími dodavateli. Služby, na které se specializujeme jsou webdesign, copywriting, analytika a emailing.Direct marketing 
Je účinná forma přímé a měřitelné komunikace se zákazníkem. Cílem directmarketingu je vyvolání reakce. Předpokladem pro úspěšnou kampaň je dobrá segmentace trhu, aktuální a přesná databáze, nápad a kreativita zpracování zásilky. Nabízíme 3 formy přímé komunikace - directmailing, telemarketing a emailing. Podpora prodeje
Podporou prodeje rozumíme aktivity a podněty na povzbuzení prodeje. Nabízíme především realizaci veletrhů, předváděcích akcí, soutěží, loterií, dárkových předmětů, firemních eventů apod.V případě, že máte zájem o některou z nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat.

Reference

Pracujeme systémově od zadání, analýzy, návrhu, realizace až po vyhodnocení. Kreativní obsah a efektivní výběr komunikačních prostředků je dobrým předpokladem pro zvýšení poptávky po vašich produktech a službách. Systémovou a dlouhodobou komunikací můžeme naplnit celou řadu cílů - posílení známosti a image vaší značky, zvýšení tržního podílu, případně zlepšení vašeho obrazu na veřejnosti.

 • Profil Ekonomické fakulty.
 • Plakáty a banery pro Seznam, propagační tiskoviny pro Den otevřených dveří Ekf.
 • Logo a design mezinárodního workshopu Ekonomické fakulty. Realizovali se plakáty, pozvánky, ebanery apod.
 • Návrh a realizace expozice pro veletrh Valve World v Dusseldorfu.
 • Logo a corporate identity nového produktu - software pro strategický nákup.
 • V kampani "Držíme ti místo" byly na billboardech, lavičkách a CLV plochách prezentovány benefity studia na EkF VŠB - TUO.
 • Leták na rozsev prezentuje benefity studia na EkF v rámci kampaně "Držíme ti místo".
 • Webový portál byl realizován v rámci kampaně "Držíme ti místo" a cílí na uchazeče o studium na EkF.
 • Návrh obálky, sazba a tisk vědeckého časopisu pro Ekonomickou fakultu VŠB - TUO.
 • Logotyp a manuál vizuálního stylu pro jednu z největších cateringových společností v ČR.
 • Webový portál pro GTH multicatering.
 • Organizujeme soutěž pro děti základních škol v kreslení, tématicky spojené se službami společnosti Distep, a.s.
 • Logo a nový vizuální styl finanční instituce PETISA.
 • Celoroční reklamní plocha pro podporu image nové značky slouží zároveň jako navigační plocha.
 • Adaptace nového korporátního stylu ruské společnosti Rimera Group - MSA.
 • Návrh layoutu, sazba a tisk bulletinu společnosti Distep a.s.
 • Nový internetový portál společnosti Hobes.
 • Internetový portál pro společnost Cespol Group.
 • Powerpointová prezentace pro společnost TAKT.
 • Profil společnosti MSA.
 • Image inzerát pro celosvětový odborný časopis ValveWorld.
 • Internetový portál pro ON-LINE prodej šperků.
 • Internetový portál společnosti KOH.I.NOOR s administračním rozhraním.
 • Multimediální CD představuje komplexní sortiment produkce společnosti KOH-I-NOOR.
 • Odborné katalogy produktů pro společnost MSA.

Neváhejte nás kontaktovat

BELISA Advertising, s.r.o.
Hlubinská 1379/32, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

+420 596 111 168
advertising(zav)belisa.cz

IČ 036 04 756
DIČ CZ036 04 756

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60679

Nezávazná poptávka

Mám zájem o:

Společnost: *
Kontaktní osoba: *
Telefon:
E-mail: *
Zpráva: